3593. Revisievergunning SK Parenco te Renkum

SK Parenco wil de huidige productie van grafisch papier en verpakkingspapier voortzetten en alle lopende vergunningen actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. Daarnaast overweegt het bedrijf om vanwege een veranderende afzetmarkt volledig om te schakelen naar de productie van verpakkingspapier. Ook dat maakt deel uit van het milieueffectrapport. Voordat de provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-10-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Laat in het milieueffectrapport zien welke milieueffecten, zoals geur- en geluidshinder, nu en in de toekomst optreden en wat de mogelijkheden zijn om deze te verminderen, zegt de Commissie. De fabriek grenst aan de kern van Renkum en aan Natura 2000-gebieden. In het advies beveelt de Commissie aan om de duurzaamheidsambities van Parenco te concretiseren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Vincent Post

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smurfit Kappa Parenco B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 16 jan 2023