Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 15 januari 2019

OpMERkelijk nr. 1 is uit

Met o.a. kennissessies, advies over omgevingsvisie Zuid-Holland en een artikel over ervaringen met pilots Omgevingswet.