Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 16 mei 2022

De nieuwe OpMERkelijk is uit!

Met o.a. terugblik op Me(e)r dan ooit en RES'en die meestal plan-m.e.r.-plichtig zijn

Alle nieuwsberichten