Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r

Nieuws

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 26 september 2022

OpMERkelijk nr 6 is uit!

Met de Ecologische Autoriteit, jurisprudentie, adviezen en de agenda voor de komende maand

Alle nieuwsberichten