Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

algemeen of Participatie 3

Nieuwsbericht | 20 september 2018

Nieuwe ronde kennissessies!

Omgevingsplan, omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Hoe pak je dat aan.

Wachten op laden lijst