Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 8 oktober 2020

Nieuwe OpMERkelijk!

Met o.a. adviezen, jurisprudentie en online kennisessessies

Alle nieuwsberichten