Nieuws

April 2021

Maart 2021

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 29 maart 2021

OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Met o.a. goed milieueffectrapport bij omgevingsvisie Amsterdam, de handreiking sociale effecten, jurisprudentie en online sessies

Februari 2021