Nieuws

Oktober 2018

OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 19 oktober 2018

OpMERkelijk nr. 7 is uit

Met o.a. een advies over een omgevingsvisie, jurisprudentie en een infographic over de m.e.r.-procedure

Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Nieuwsbericht | 13 oktober 2018

Vacature Algemeen secretaris/directeur

'Breed geïnteresseerde, inspirerende directeur met een passie voor onze leefomgeving en het aansturen van professionals’

September 2018

Augustus 2018