3786. Inpassingsplan Regio Expres, provincie Gelderland

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland, de regio Achterhoek, ProRail, meerdere gemeenten en de vervoerders Arriva en Connexxion willen de spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk verbeteren met de zogeheten 'RegioExpres'. Om deze extra sneltrein mogelijk te maken moet een aantal aanpassingen aan dit spoortraject plaatsvinden. Zo wordt het spoor tussen stations Didam en Doetinchem De Huet verdubbeld en worden extra perrons aangebracht aan meerdere treinstations. Hiervoor is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Voordat de provincie Gelderland besluit over dit inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-12-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan-Anne Annema
Dr. ir. Nicholas Clarke
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ing. Rob Vogel

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 25 jan 2024