Commissie voor de milieueffectrapportage

Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

Omgevingswet

Gemeenten en provincies experimenteren volop met het opstellen van omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie.

Ervaringen van gemeenten

De Commissie m.e.r. experimenteert sinds 2016 in pilotprojecten met omgevingsplannen en milieueffectrapportage. De resultaten en ervaringen uit de pilots willen wij graag delen.