Online kennissessie omgevingsplan en milieueffectrapportage

Agenda | 13 november 2020

Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten inmiddels gestart met het maken van hun omgevingsplan. Ook voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Soms vraagt een flexibel plan ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert op vrijdag 13 november een online kennissessie voor gemeenten over het omgevingsplan en milieueffectrapport.

  • Wat verandert er aan de procedure en inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit mee in het rapport?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand?

Wanneer
Vrijdag 13 november, 10.00-12.00 uur.

Doelgroep 
Gemeenten

Meedoen? 
Na aanmelding ontvangt u de link naar de sessie.

Meer info
Annemarie Wagenmakers - 030 234 7638 – awagenmakers eia.nl 
Marianne Schuerhoff – 030 234 7642 – mschuerhoff eia.nl

Ja, ik doe mee aan de online kennissessie: