Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

De gemeente Terneuzen wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen om de Kanaalzone in Terneuzen te ontwikkelen. Dit bestemmingsplan vervangt acht huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Voordat de gemeenteraad van Terneuzen besluit over het nieuwe bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente vroeg de Commissie m.e.r. om advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Onderzoek naar economie, leefbaarheid en duurzaamheid
De gemeente wil in het milieueffectrapport onderzoeken welke ruimte het nieuwe bestemmingsplan biedt voor economie, leefbaarheid en duurzaamheid. Het rapport zal diverse scenario’s beschrijven die verschillen in aard en omvang van bedrijvigheid en waarmee de (milieu)verschillen goed zichtbaar worden. De Commissie vindt dit een kansrijke aanpak.

Monitoringsprogramma
Zij adviseert in te gaan op het toekomstige monitoringsprogramma en het onderzoek voor het milieueffectrapport zo op te zetten, dat dit herbruikbaar is in de monitoring. Daarbij is het advies om in het rapport uit te leggen hoe met behulp van het monitorings-programma overschrijding van de milieunormen (zoals geluid en natuur) in de toekomst voorkomen wordt.