3134. Bestemmingsplan Plus Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

De gemeente Terneuzen wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen om de Kanaalzone in Terneuzen te ontwikkelen. Dit bestemmingsplan vervangt acht huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Voordat de gemeenteraad van Terneuzen besluit over het nieuwe bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-07-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Terneuzen gaat in het milieueffectrapport onderzoeken welke ruimte het nieuwe bestemmingsplan biedt voor economie, leefbaarheid en duurzaamheid. Het rapport zal diverse scenario’s beschrijven die verschillen in aard en omvang van bedrijvigheid en waarmee de (milieu)verschillen goed zichtbaar worden. De Commissie vindt dit een kansrijke aanpak. De Commissie adviseert om in het rapport ook al in te gaan op het toekomstige monitoringsprogramma. Zij adviseert het onderzoek voor het milieueffectrapport zo op te zetten, dat dit herbruikbaar is in de monitoring. Daarbij adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport uit te leggen hoe met behulp van het monitoringsprogramma overschrijding van de milieunormen (zoals voor geluid en natuur) in de toekomst voorkomen wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Kees Vertegaal
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018