Omgevingsplannen

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

U denkt ook na over uw omgevingsplan? Lees over de ervaringen van de pilotgemeenten (of word zelf pilotgemeente)

Met financiële steun van het ministerie van BZK hebben verschillende gemeenten in pilots ervaring opgedaan en geëxperimenteerd met hun omgevingsplan en milieueffectrapport. Lees over de ervaringen van onder meer Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten