Park21, Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil ongeveer 1.000 hectare buitengebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep omvormen naar een groen en recreatief metropolitaan parkgebied: PARK21. De ontwikkeling van het park vindt plaats op vrijwillige basis en is afhankelijk van private initiatieven. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente vroeg de Commissie m.e.r. om advies over de inhoud van het rapport.

Stel een toetsingskader op met een stappenplan
De ontwikkeling van het park is afhankelijk van private initiatieven. Om te zorgen dat initiatieven wel binnen de doelen van de gemeente passen, adviseert de Commissie een toetsingskader op te stellen waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst.
De Commissie geeft in haar advies een stappenplan om tot zo'n toetsingskader te komen. Daarbij wordt eerst bepaald wat de ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. De milieuruimte hangt af van bijvoorbeeld beperkingen door luchthaven Schiphol, de capaciteit van bestaande wegen, maar ook de agrarische bedrijven die in het gebied blijven bestaan. Daarna wordt gekeken of er voldoende ruimte is voor gewenste initiatieven. Met de uitwerking van scenario's kan bovendien worden onderzocht of de gemeente nog extra randvoorwaarden moet opleggen om de doelen te behalen gedurende de lange looptijd van het project. Met een levend informatiesysteem wordt tijdens de looptijd van het project 'een vinger aan de pols gehouden' of de doelen nog steeds worden gehaald.