3169. Park21, gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil ongeveer 1.000 hectare buitengebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep omvormen naar een groen en recreatief metropolitaan parkgebied dat PARK21 wordt genoemd. De ontwikkeling van het park vindt plaats op vrijwillige basis en is afhankelijk van private initiatieven. Voordat de gemeente besluit over het nog op te stellen bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-01-2017 Aankondiging start procedure
26-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De ontwikkeling van het park is afhankelijk van private initiatieven. Om te zorgen dat initiatieven wel binnen de doelen van de gemeente passen, adviseert de Commissie m.e.r. een toetsingskader op te stellen waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. De Commissie geeft in haar advies een stappenplan om tot zo´n toetsingskader te komen. Daarbij wordt eerst bepaald wat de ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Deze milieuruimte hangt af van bijvoorbeeld beperkingen door luchthaven Schiphol, de capaciteit van bestaande wegen, maar ook de agrarische bedrijven die in het gebied blijven bestaan. Daarna wordt gekeken of er voldoende ruimte is voor gewenste initiatieven. Met de uitwerking van scenario´s kan bovendien worden onderzocht of de gemeente nog extra randvoorwaarden moet opleggen om de doelen te behalen gedurende de lange looptijd van het project. Met een levend informatiesysteem wordt tijdens de looptijd van het project ´een vinger aan de pols gehouden´ of de doelen nog steeds worden gehaald.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. ing. B.P.A. Peters
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 31 aug 2021