3638. Windpark Eemshaven-West, provincie Groningen

Vattenfall, Drei Meulen BV en ECOO willen samen een windpark van 16 windturbines realiseren. Het plangebied ligt ten westen van de Eemshaven (provincie Groningen), vlakbij de bestaande windparken Eemsdijk en Westereems. Onderdeel van de plannen zijn ook nieuwe ondergrondse kabels, een transformatorstation en een batterijopslag. Hiervoor zijn diverse vergunningen nodig en een nieuw provinciaal inpassingsplan. Voordat de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest daarover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-04-2022 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Martin Poot
ing. Caspar Slijpen
ir. Rob Speets

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vattenfall Wind Development Netherlands B.V.
ECOO B.V.
Drei Meulen Wind B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 mei 2022