3318. Bestemmingsplannen Eurocircuit te Valkenswaard

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen nieuwe bestemmingsplannen vaststellen voor het Eurocircuit. Het bestaande bestemmingsplan is sterk verouderd en zorgt momenteel voor een onduidelijke situatie over wat toegestaan is in het gebied.  Op het Eurocircuit zitten, naast het rally- en motorcrosscircuit, ook een wielerbaan, een fietscrossbaan, een outdoorterrein en een politiehondentrainingscentrum. Ook vinden in het gebied evenementen plaats en zijn er (tijdelijke) parkeerplekken. De gemeente Valkenswaard wil het circuit ook verder openstellen voor rallyvoertuigen. Hierdoor zal maximaal 223 dagen per jaar op het circuit gereden worden met rallyvoertuigen. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-08-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
14-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt duidelijk dat door de ruime openstelling meer milieueffecten optreden. Het aantal dagen met hoge geluidsbelasting neemt toe en de luchtkwaliteit verslechterd. Voor het rally- en motorcrosscircuit is de informatie nog niet compleet. Zo zijn bijvoorbeeld de geluidseffecten afkomstig van verkeer van bezoekers niet meegenomen en zijn natuureffecten onduidelijk. Ook is niet onderzocht of er mogelijkheden zijn om de geluidbelasting en luchtverontreiniging terug te dringen. 
Het bestemmingsplan wordt voor een groter gebied vastgesteld dan alleen het Eurocircuit en geeft ook toestemming voor andere activiteiten (bijvoorbeeld evenementen). De milieueffecten hiervan zijn nog niet onderzocht. 
De Commissie adviseert daarom eerst het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over de plannen. De gemeente Valkenswaard heeft aangegeven dit advies over te nemen en de aanvullingen voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergeijk
Gemeente Valkenswaard

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk
Gemeente Valkenswaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen als >= 8 uur p/w openstelling of een oppervlakte van >= 5 ha

Bijgewerkt op: 26 nov 2018