2874. Harvesta Green Goods Farm in Lelystad

HarvestaGG BV – Green Goods wil aan de Vogelweg te Lelystad een bedrijf realiseren waar gras en restproducten uit de akkerbouw worden verwerkt tot hoogwaardig veevoer, biogas en organische bodemverbeteraar. Voor deze vestiging is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad van Lelystad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-01-2014 Kennisgeving MER
16-01-2014 Ter inzage legging MER
18-03-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig Toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
04-07-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is overzichtelijk en prettig leesbaar. Het rapport was naar de mening van de Commissie echter nog niet compleet. De Commissie heeft daarom geadviseerd het rapport op enkele punten aan te vullen. De gemeenteraad heeft vervolgens de Commissie gevraagd ook de aanvulling te toetsen. Ook met deze aanvulling is het rapport naar de mening van de Commissie nog niet volledig. Zo zijn alternatieve locaties nog niet gelijkwaardig vergeleken. Daarnaast is nog onvoldoende aangegeven hoe de kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur waarin het bedrijf zal komen te liggen, zal worden verbeterd.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie op deze punten aan te vullen voordat besluitvorming plaatsvindt.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harvesta Green Goods B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 04 jul 2014