3068. Bedrijfsverplaatsingen Cortenoeverseweg Brummen

Vanwege de plannen voor Ruimte voor de Rivier moet de dijk bij de Cortenoeverseweg in Brummen worden verlegd. De melkveehouderij aan de Cortenoeverseweg 117 moet daarom worden verplaatst. Tegelijkertijd wordt ook de paardenhouderij/manege aan de Cortenoeverseweg 125 verplaatst, zodat deze kan uitbreiden. Voordat de gemeente besluit over de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunningen voor de twee bedrijven zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Brummen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-10-2015 Adviesaanvraag
21-10-2015 Datum kennisgeving
17-12-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In eerste instantie beschikte de Commissie niet over alle informatie om het milieueffectrapport goed te kunnen toetsen. Nadat alle achtergrondinformatie beschikbaar was gesteld kon dit wel. De Commissie concludeert dat de maatregelen, zoals het beëindigen van bedrijven, om negatieve effecten op natuur te voorkomen goed zijn uitgewerkt. De Commissie adviseert de complete set aan informatie ter inzage te leggen bij het definitieve besluit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. W. Foppen
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Breukink

Bevoegd gezag
Gemeente Brummen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018