Wat is milieueffectrapportage?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen.

Lees verder over regelgeving.

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over advisering.