Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Nieuwsbericht | 13 oktober 2018

Vacature Algemeen secretaris/directeur

'Breed geïnteresseerde, inspirerende directeur met een passie voor onze leefomgeving en het aansturen van professionals’

Wachten op laden lijst