Wat is milieueffectrapportage?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt genomen.

Lees verder over regelgeving.

Over de Commissie voor de m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.

Lees verder over advisering.