Thema Gezondheid

Stand van zaken

Gezondheid speelt in veel plannen een belangrijke rol. Denk aan de aanleg van een weg, uitbreiding van een veehouderij of een nieuwe woonwijk. Milieueffectrapportage helpt om al in een vroeg stadium rekening te houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid.

 

Wilt u meer weten over gezondheid en milieueffectrapportage? Bel of mail met Roel Meeuwsen: rmeeuwsen eia.nl - 030-234 76 03 of
Geert Draaijers: gdraaijers eia.nl - 030-234 76 06