3807. Biogas- en mestvergistingsinstallatie Houbensteyn te Ysselsteyn

De Houbensteyn groep wil de mestverwerking uitbreiden aan de Ysselsteynseweg 25 in Heide (gemeente Venray). Ook wil Houbensteyn de mengvoerfabriek verplaatsen van de Ysselsteynseweg 69 in Ysselsteyn naar de Ysselsteynseweg 25 in Heide. Hierdoor komt deze fabriek (inclusief kantoor) verder van het dorp Ysselsteyn te liggen. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voordat de gemeente Venray hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-12-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Houbensteyn Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 19 jan 2024