3438. Bestemmingsplan Bulkenaar, gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal wil een bestemmingsplan opstellen om in plangebied Bulkenaar de vestiging van het Bravis ziekenhuis mogelijk te maken. Dit ziekenhuis komt in de plaats van twee bestaande ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Onderdeel van het plan is de ontsluiting van het gebied met de A58. De ontsluiting van de nabijgelegen wijk Tolberg is geen onderdeel van het project maar wordt als scenario meegenomen in het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars, mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 06 jan 2020