2947. Uitbreiding varkenshouderij Kreiel 14 te Wintelre

Dhr. A. van Kerkhof wil zijn varkenshouderij aan de Heiakkerweg in Middelbeers verplaatsen naar de Kreiel in Wintelre en ook op de nieuwe locatie uitbreiden met een nieuwe varkensstal en loods. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Eersel.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2014 Kennisgeving MER
29-05-2014 Ter inzage legging MER
30-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de uitbreiding van de veehouderij ten opzichte van de huidige situatie zal leiden tot toename van de stikstofdepositie op gevoelige natuur. Hetzelfde geldt voor geurhinder op nabij gelegen woningen. In het rapport wordt aangetoond dat de beste staltechnieken worden toegepast om de emissie van ammoniak en de geurhinder zo veel mogelijk te beperken en dat daarmee aan de wettelijke normen wordt voldaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tielemans Kreiel BV

Bevoegd gezag
Gemeente Eersel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 19 aug 2014