2427. Uitbreiding veehouderij Houtbroekstraat 9 te Someren

Mts. Sleegers wil een pluimveehouderij aan de Houtbroekstraat 9 te Someren wijzigen en uitbreiden. In de nieuwe situatie worden 344.160 vleeskuikens binnen de inrichting gehuisvest. Om dit mogelijk te maken is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig en een bestemmingsplanwijziging. Voor de besluitvorming hierover wordt een gecombineerde plan-/besluit m.e.r-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-04-2010 Datum kennisgeving
22-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2010 Adviesaanvraag
15-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-06-2012 Kennisgeving MER
21-06-2012 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-11-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De aanvulling biedt beter inzicht in de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verschillende effectberekeningen. Daardoor is de effectbepaling over het algemeen goed navolgbaar. Dit geldt niet voor de uitwerking van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan en de gehanteerde uitgangspunten voor het ventilatiesysteem. Daarmee ontbreekt naar het oordeel van de Commissie nog altijd essentiƫle informatie voor de besluitvorming. De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming de ontbrekende informatie alsnog te verschaffen en deze te betrekken bij de te nemen besluiten.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap A. en K. Sleegers

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018