2395. Ontbrekende Schakel N316 's Heerenberg, Montferland

De gemeente Montferland wil een wegverbinding als schakel van de N316 tussen de Meilandsedijk en de Terborgseweg aanleggen. Voor de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-2010 Adviesaanvraag
11-02-2010 Datum kennisgeving
11-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
20-04-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-01-2013 Kennisgeving MER
10-01-2013 Ter inzage legging MER
14-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De ontbrekende schakel heeft een positief effect op de bereikbaarheid, beperking van het sluipverkeer, ontsluiting van economische ontwikkelingen behoud van natuurwaarden en beperken van een toename van het aantal geluidgehinderden. De belangrijkste afwegingen in het MER zijn die tussen een 60 km zone en een 30 km zone op de Drieheuvelenweg die het aantal slachtoffers onder overstekende dieren en hinder voor aanwonenden en recreanten af doen nemen.

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt om in het MER de huidige en te verwachten verkeersgerelateerde problemen en de beoogde functie van de ontbrekende schakel inzichtelijk te maken. Daarnaast vraagt de Commissie om in het MER aandacht te besteden aan varianten en flankerende maatregelen die de bestaande route minder aantrekkelijk voor verkeer maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam
ir. Sander Teeuwisse

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Montferland

Bevoegd gezag
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018