1696. Golfbaan te Dirkshorn

Realisatie van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen in Dirkshorn (gemeente Harenkarspel)   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-01-2006 Datum kennisgeving
12-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-05-2006 Kennisgeving MER
18-05-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-05-2006 Kennisgeving MER
18-05-2006 Ter inzage legging MER
11-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase zijn de volgende punten als essentiële informatie voor het milieueffectrapport aangegeven: 

  • Uitwerking van de landschappelijke uitgangspunten in het ontwerp, namelijk behoud van het contrast tussen het middengebied en de smalle glooiende randzone, begrensd door de Ringsloot (waterlopen, beplantingselementen, accidentatie);
  • Informatie over de inrichting aan de noordwestkant van het plangebied in verband met de realisatie van de ecologische verbindingszone (Ringsloot).
 

In de toetsingsfase is geconstateerd dat het MER een goede presentatie van het initiatief bevat, ook in relatie tot het relevante beleid; informatie (zowel in tekst als kaart) is over het algemeen compact en helder. Op een aantal punten bevat het MER niettemin essentiële tekortkomingen. Deze hebben betrekking op de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) en de vergelijking en opbouw van de alternatieven. Op deze punten is een aanvulling gemaakt, die voldoende inzicht heeft opgeleverd. Het MER en de aanvulling tezamen maken het daarmee mogelijk dat het milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats kan krijgen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Henk Everts

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Golfbaan Dikshorn

Bevoegd gezag
Harenkarspel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018