1025. AZ-stadion Kooimeer Alkmaar

De Stichting AZ wil een nieuw voetbalstadion in Alkmaar, met als nevenactiviteiten grootschalige detailhandel, leisure, overige publieksfuncties en autoshowroom.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-05-1999 Datum kennisgeving
28-07-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2000 Adviesaanvraag
07-09-2000 Datum kennisgeving
20-10-2000 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullend toetsingsadvies
10-04-2002 Datum kennisgeving
12-04-2002 Adviesaanvraag
11-06-2002 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het oorspronkelijke MER bevatte voldoende informatie voor de besluitvorming over het voetbalstadion. Over de nevenactiviteiten werd in het MER echter geen concrete informatie verstrekt. In een aanvulling op het MER zijn de milieugevolgen van de nevenactiviteiten beschreven, waarover de Commissie vervolgens een aanvullend toetsingsadvies heeft uitgebracht.  

Toen het besluit was genomen, ging de winkeliersvereniging in beroep tegen de bouw van 20.000 m3 winkelruimte bij het stadion. Zij vond dat in flagrante strijd met het gemeentelijk en provinciaal beleid. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt niet alleen de winkeliersvereniging wat dit betreft in het ongelijk gesteld, maar ook bevestigd dat de gemeente voldoende onderzoek heeft verricht naar de milieueffecten van het project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. S.M. Bodmer-Sluis
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. B.C. Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting AZ

Bevoegd gezag
Alkmaar

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018