Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De Commissie m.e.r. heeft een onafhankelijke positie die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Zo bepaalt de Commissie zelf de samenstelling van de werkgroep en de inhoud van haar advies. Het advies en de stukken waarover wij adviseren zijn altijd openbaar en wij bepalen zelf het moment van uitbrengen van het advies. 
Een aantal uitgangspunten zijn vastgelegd in algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle adviestrajecten van de Commissie. Waar inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, sluit de Commissie deze inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever expliciet uit. 

Algemene voorwaarden