Wanneer advies?

Wanneer kunnen wij adviseren? 

  1. Bij de start van een mer-procedure
    Wij geven dan aan welke informatie het milieueffectrapport moet beschrijven. Dat is een advies over reikwijdte en detailniveau.
  2. Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit? 
  3. Ook advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren, bijvoorbeeld nog voor de start over een logische opzet van de mer-procedure of tussentijds. Op verzoek van het bevoegd gezag toetsen wij ook of een milieueffectrapport goed is aangevuld naar aanleiding van een eerder advies.

De procedurestappen van mer sluiten zo veel mogelijk aan bij de procedure van het te nemen besluit.

Wettelijk is vastgelegd dat advies van de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een milieueffectrapport voor plannen. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.