710. Waterzuiveringsinstallatie van BFI te Veendam

BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. heeft het voornemen een afvalwaterzuiveringsinstallatie te realiseren die geschikt is en primair bestemd is voor het verdergaand zuiveren van de waterfractie uit olie-, water- en slibmengsels (OWS). Daarnaast heeft de voorgenomen activiteit mede betrekking op het zuiveren van andere afvalwaterpartijen dan die uit OWS-mengsels.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-1995 Datum kennisgeving
12-07-1995 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-02-1998 Kennisgeving MER
18-02-1998 Ter inzage legging MER
19-02-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig was, maar dat er sprake was van een zeer summier MER. Voor de besluitvorming was er minimale informatie beschikbaar, maar vooral met betrekking tot de publieksfunctie die het MER heeft is de Commissie van mening dat eventuele belangstellenden slechts met grote moeite zich een voldoende beeld kunnen vormen van deze activiteit. Veel zaken waren doorgeschoven naar de vergunningverlening en het evaluatieprogramma. De Commissie heeft het bevoegde gezag verzocht om toe te zien op de publieksfunctie van het MER. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Baukema
ing. Rob Faasen

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
IBF Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018