709. Bioscoopcomplex en evenementenhal centrumgebied Amsterdam-ZO

Path├ę Cinema's heeft het voornemen om een Bioscoopcomplex met 14 zalen (3.250 stoelen) te bouwen in Amsterdam-Zuidoost, ten westen van station Bijlmer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-06-1995 Datum kennisgeving
21-06-1995 Ter inzage legging van de informatie
15-09-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-05-1996 Kennisgeving MER
29-05-1996 Ter inzage legging MER
06-06-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De voorgenomen activiteit is ten opzichte van de startnotitie gewijzigd. De evenementenhal maakt er geen onderdeel meer van uit en wordt daarom reeds in het richtlijnenadvies als mogelijke autonome ontwikkeling beschouwd. Voorts blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan de gemeente Amsterdam dat het college in principe heeft gekozen voor Amsterdam Zuidoost als locatie voor een megabioscoop.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Paul Langeweg
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Metro Goldwyn Mayer (MGM) Cinemas B.V.

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018