3668. A50 Ewijk-Paalgraven

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Wim Korver
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 21 jul 2022