3619. Fabriek voor de productie van aromaten uit niet-herbruikbaar afvalplastic in Delfzijl

Plastics Conversion Plant wil op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl een fabriek bouwen waar kunststofafval wordt omgezet in benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Als bijproduct ontstaat een koolwaterstofrijk gas. Voordat de provincie Groningen besluit over de fabriek worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet het productieproces en de onzekerheden daarbij beschrijven. Dan wordt duidelijk hoeveel de fabriek uitstoot. Kijk daarbij naar herkomst, samenstelling en hoeveelheid kunststofafvalstoffen, zegt de Commissie.

De Commissie adviseert verder in het rapport aandacht te besteden aan Zeer Zorgwekkende Stoffen en aan de mogelijkheden om uitstoot van deze stoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Plastics Conversion Plant B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 29 mrt 2023