3536. Bereikbaarheid Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil Zeeburgereiland en IJburg beter bereikbaarheid maken voor fietsers en openbaar vervoer. Ook wil ze de leefbaarheid op deze beide eilanden verbeteren. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt worden de milieuge-volgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente stelt op basis van de startnotitie Verbinding Zeeburgereiland een notitie reikwijdte en detailniveau op, die vervolgens de basis zal vormen voor het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies inhoud notitie Reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies inhoud notitie Reikwijdte en detailniveau
In de startnotitie staan zowel specifieke doelen voor de betere bereikbaarheid met openbaar vervoer als voor de fiets, en ook zijn nog globale doelen voor de verbetering van de leefbaarheid op de eilanden opgenomen. Die doelen zijn nog te weinig duidelijk om te kunnen bepalen welke oplossingen wel en niet onderzocht moeten worden. Ook gaan de doelen over zowel Zeeburgeiland als IJburg, terwijl in de notitie soms vooral over het Zeeburgereiland gaan. Maak in de notitie de doelen daarom duidelijk, zegt de Commissie. Dan hoeven alleen die opties uitgewerkt te worden die passen bij de doelen. Vervolgens kunnen dan in het milieueffectrapport de effecten van die opties worden onderzocht op bereikbaarheid en leefbaarheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. R.J.J.M. van Bommel
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ing. G.C.A. Schouwstra, BPM

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 30 aug 2021