3536. Bereikbaarheid Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zoekt mogelijke oplossingen voor de knelpunten voor de OV- en fietsbereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg. Onder andere het aanleggen van een nieuwe brug, verleggen en verlengen van tramlijnen en het aanleggen van een nieuwe tunnel voor een tramlijn worden overwogen. Voor de besluitvorming over deze mogelijke oplossingen wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente heeft de Commissie gevraagd een advies te geven voor het op te stellen milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R.J.J.M. van Bommel
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ing. G.C.A. Schouwstra

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 08 feb 2021