3505. Verkenning Bereikbaarheid Central Innovation District & Binckhorst

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van Den Haag in de toekomst garanderen. Onderdeel van het pakket mobiliteitsmaatregelen is een onderzoek naar de mogelijkheden voor bus, tram en lightrail. Voordat de gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg besluiten over de structuurvisie, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De ambities van de gemeenten op het gebied van duurzame mobiliteit zijn groot. Toch lijken de maatregelen in het plan daar nog nauwelijks aan bij te dragen. De Commissie adviseert daarom om in de planuitwerkingsfase aan te geven welke maatregelen concreet nodig zijn voor duurzame mobiliteit.

Recent is de vrijstelling voor stikstofeffecten in de bouwfase vervallen. Er mist nu informatie over de stikstof die vrijkomt tijdens het bouwen, terwijl die nodig is om te weten of beschermde natuur schade leidt. De Commissie adviseert dit te uit te zoeken voordat de gemeenteraden een besluit nemen over de structuurvisie.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert bij de keuze voor bus, tram of lightrail te kijken naar de hele Koningscorridor. Zo wordt duidelijk welke effecten deze keuze heeft voor andere wijken en op bijvoorbeeld de hoeveelheid groen in de stad en op geluidsoverlast. Ook wordt dan duidelijk welk type lijn de meeste mensen kan vervoeren, zodat er bij het bouwen van extra woningen in de stad voldoende vervoersmogelijkheden zijn. Kijk in het milieueffectrapport ook naar de rol van langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers, zegt de Commissie, zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad ook op lange termijn is te waarborgen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Robert van Bommel
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Robert Jan Jonker
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeente Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Rijswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 29 nov 2022