3505. Verkenning Bereikbaarheid Central Innovation District & Binckhorst

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van Den Haag in de toekomst garanderen. Onderdeel van het pakket mobiliteitsmaatregelen is een onderzoek naar de mogelijkheden voor bus, tram en lightrail. Voordat de gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg besluiten over de structuurvisie, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert bij de keuze voor bus, tram of lightrail te kijken naar de hele Koningscorridor. Zo wordt duidelijk welke effecten deze keuze heeft voor andere wijken en op bijvoorbeeld de hoeveelheid groen in de stad en op geluidsoverlast. Ook wordt dan duidelijk welk type lijn de meeste mensen kan vervoeren, zodat er bij het bouwen van extra woningen in de stad voldoende vervoersmogelijkheden zijn. Kijk in het milieueffectrapport ook naar de rol van langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers, zegt de Commissie, zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad ook op lange termijn is te waarborgen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Robert van Bommel
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Robert Jan Jonker
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeente Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Rijswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 aug 2022