3477. Windparken Willem Annapolder en Landmanslust, gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle wil voor de aanpassing van het bestaande windpark Willem Annapolder en de aanleg van windpark Landmanslust een bestemmingsplan opstellen. Voordat de gemeente Kapelle een besluit neemt over het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente vroeg de Commissie m.e.r. te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windforce-11B.V.
Windpark Willem Annapolder B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Kapelle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 07 jul 2020