3477. Windparken Willem Annapolder en Landmanslust, gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle wil meer windenergie gaan opwekken met drie windparken. De huidige 12 turbines in Willem-Annapolder en Kapelle-Schore worden vervangen door zes grotere windturbines en bij Landmanslust komen twee nieuwe turbines. Met de drie windparken draagt Kapelle bij aan de energiedoelstelling van de provincie Zeeland, die concentratielocaties heeft aangewezen voor windenergie. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-09-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft gedetailleerd de milieueffecten van de drie windparken. Het rapport maakt echter nog niet duidelijk of het de beste locaties zijn bij Kapelle. Zo is niet beschreven of andere plekken binnen de concentratielocatie ook geschikt zijn voor windturbines en kunnen bijdragen aan de provinciale doelstelling.
 
De Commissie adviseert in een aanvulling op het rapport te onderbouwen welke keuzes tot de drie locaties hebben geleid. De aanvulling moet laten zien hoe groot het zoekgebied voor windenergie is, welke delen geschikt zijn voor windturbines en hoeveel windenergie de gemeente precies wil opwekken. Op die manier komen de meest optimale locaties in beeld, zegt de Commissie. De gemeente heeft laten weten op korte termijn een aanvulling op het rapport op te stellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Willem Annapolder B.V.
Windforce-11B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Kapelle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 07 sep 2020