3444. Omgevingsvisie Merwedekanaalzone Utrecht, deel 2

De gemeente Utrecht wil de wijk Merwedekanaalzone omvormen tot een gezond, aantrekkelijk en goed bereikbaar woon- en werkgebied met veel publieke ruimte. De gemeente heeft hoge ambities voor het gebied, waaronder laag autogebruik. De Omgevingsvisie deel 2 is een uitwerking van de eerste omgevingsvisie, waarvoor een milieueffectrapport was opgesteld. In een aanvulling op het milieueffectrapport is onderzocht of 10.000 woningen in de wijk kunnen worden gerealiseerd.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-04-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij de eerste visie adviseerde de Commissie om de effecten, kansen en knelpunten van klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en gezondheid nader te onderzoeken. Het aangevulde rapport brengt dit nu voldoende in beeld en concludeert dat op dit moment 6.500 woningen mogelijk zijn in de Merwedekanaalzone.
Het aangevulde rapport laat ook zien welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn als de ambities niet worden gehaald. Bijvoorbeeld als er (onvoorziene) knelpunten optreden in het auto- en fietsnetwerk in en rondom de wijk. Om deze maatregelen op tijd in te zetten, is het nodig om regelmatig te monitoren. Daarom adviseert de Commissie om een monitoringsplan op te stellen, zodat duidelijk is hoe en wanneer wordt gemonitord.
De gemeente heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen en onderschrijft de noodzaak van monitoring.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 10 sep 2021