3418. Herontwikkeling Centrale Gelderland (ENGIE) te Nijmegen

De gemeente Nijmegen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het terrein rondom de voormalige Centrale Gelderland in Nijmegen. Samen met energiebedrijf ENGIE wil de gemeente het terrein herinrichten tot een bedrijventerrein met ruimte voor verschillende typen bedrijven. Hierbij ligt het accent zoveel mogelijk op de energietransitie. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. J.S. van de Griendt
dhr. ing. G.A. Krone
dhr. ing. B.P.A. Peters
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriƫle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of

Bijgewerkt op: 06 sep 2019