3377. Bedrijventerrein De Spurkt te Venray

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wil in de gemeente Venray bedrijventerrein De Spurkt ontwikkelen. Het beoogde bedrijventerrein wordt 30 hectare groot en biedt ruimte aan bedrijven in de agrofood- en maakindustrie en de logistieke sector. Voordat de gemeenteraad van Venray besluit over het nieuwe bedrijventerrein worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport, omdat het plan mogelijk effect heeft op onder meer het nabijgelegen kwetsbare natuurgebied De Maasduinen. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-02-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het bedrijventerrein is bedoeld voor zowel agrofood- en maakindustrie als voor (grootschalige) logistiek. Afhankelijk van het type industrie zullen de milieueffecten verschillen. De Commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar mogelijke locaties in de gemeente Venray, maar ook in de regio en de keuze voor de locatie goed te onderbouwen. Dit is extra van belang omdat de beoogde locatie in het leefgebied van de das ligt. Dit leefgebied is al ingeperkt, een verdere inperking kan nadelige gevolgen hebben voor de das.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 16 mei 2019