3377. Bedrijventerrein De Spurkt te Venray

Greenport Venlo wil in de gemeente Venray een bedrijventerrein ontwikkelen op locatie De Spurkt, naast het al bestaande bedrijventerrein Smakterheide. Het bedrijventerrein wordt 30 hectare groot en biedt ruimte aan bedrijven op het gebied van agrofood, maakindustrie en de logistieke sector. Voordat de gemeenteraad van Venray over het plan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-02-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2020 Ter inzage legging MER
18-08-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het rapport beschrijft de milieueffecten van locatie De Spurkt, dat naast het al bestaande bedrijventerrein Smakterheide komt te liggen. Het rapport gaat echter nog onvoldoende in op de geluid- en geureffecten van het nieuwe bedrijventerrein op de woningen in de omgeving, zegt de Commissie in haar advies. Ook is er in het rapport onvoldoende aandacht voor de aansluiting op het Loobeekdal dat aan het bedrijventerrein grenst. Dit beekdal wordt momenteel heringericht zodat het een meer natuurlijk karakter krijgt en de leefomstandigheden van de bever en das verbeteren. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het plan.

Reikwijdte en detailniveau
Het bedrijventerrein is bedoeld voor zowel agrofood- en maakindustrie als voor (grootschalige) logistiek. Afhankelijk van het type industrie zullen de milieueffecten verschillen. De Commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar mogelijke locaties in de gemeente Venray, maar ook in de regio en de keuze voor de locatie goed te onderbouwen. Dit is extra van belang omdat de beoogde locatie in het leefgebied van de das ligt. Dit leefgebied is al ingeperkt, een verdere inperking kan nadelige gevolgen hebben voor de das.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 18 aug 2020