335. Grootschalige (non-)ferro/kunststofverwerking te Moerdijk

De werkzaamheden van het bedrijf J.B. de Vos & Zn. B.V. richten zich op het geschikt maken voor hergebruik van ferro- en non-ferrometalen. Op het bedrijf worden metalen, kabels en kunststoffen gerecycled.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-1991 Datum kennisgeving
08-02-1991 Ter inzage legging van de informatie
28-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-12-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-01-1992 Kennisgeving MER
03-01-1992 Ter inzage legging MER
20-02-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Deze m.e.r.-procedure voor De Vos Recycling B.V. (voorheen J.B. de Vos & Zn. B.V.) is een vervolg van de gestaakte procedure van deze initiatiefnemer op de locatie te Oosterhout. In januari 1991 diende het bedrijf een nieuwe startnotitie in verband met het voornemen de bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar het industrieterrein Moerdijk. Tijdens de m.e.r.-procedure voerde het bedrijf inmiddels al werkzaamheden uit op het industrieterrein Moerdijk op basis van een gedoogbeschikking. De Commissie wees in haar toetsingsadvies onder andere op de risico's van het ontstaan van overcapaciteit in de verwerkingscapaciteit voor autowrakken en op het belang van een evaluatieprogramma in verband met nog aanwezige leemten in kennis. De vergunningen zijn daarom verleend voor een lagere capaciteit dan de aangevraagde verwerkingscapaciteit. De beschikking bevatte tevens een evaluatieprogramma. De resultaten van de evaluatie worden verwerkt in de revisie van de vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Buis
ir. Ab Dirkzwager
ir. Teeuwen
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J.B. de Vos en Zn. B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018