2912. Motorcrosscircuit Duivenbos te Overloon

De gemeente Boxmeer wil het gebruik van het motorcrosscircuit te Overloon regulariseren door het bestemmingsplan aan te passen. Om over het plan te kunnen besluiten is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-07-2014 Kennisgeving MER
02-07-2014 Ter inzage legging MER
25-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Het milieueffectrapport beschrijft overzichtelijk de natuurwaarden in het plangebied en de geluidbelasting en -hinder die het circuit veroorzaakt. Daarnaast maakt het duidelijk hoe de effecten van het circuit zich verhouden tot normen voor geluid en luchtkwaliteit. Het rapport bevat ook voorstellen voor het verbeteren van de natuur, zoals het aanpassen van het leefgebied voor reptielen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Motorcrossvereniging MSV Overloon

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 25 sep 2014