2752. Bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen en buitengebied Dinteloord en Prinsenland

De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het bestemmingsplan buitengebied Dinteloord en Prinsenland gaat om het gebied ten noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan buitengebied Steenbergen omvat het gebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Voor beide plannen is een MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Toetsing
11-02-2013 Kennisgeving MER
18-02-2013 Ter inzage legging MER
14-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is prettig leesbaar en laat zien dat op basis van de milieuinformatie de ontwikkelingsmogelijkheden van het plan zijn bijgesteld. De Commissie is echter van oordeel dat het MER niet alle informatie bevat die zij essentieel acht voor het volwaardig mee laten wegen van het milieubelang in de besluitvorming over de bestemmingsplannen over de gevolgen voor Natura 2000-en beschermde soorten.
 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Steenbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 16 apr 2013