2734. Grote bedrijventerreinen, gemeente Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal stelt het bestemmingsplan 'Grote Bedrijventerreinen' op. Dit bestemmingsplan vormt het nieuwe juridisch-planologisch kader voor de vier grotere bedrijventerreinen in de gemeente, namelijk De poort, Nishoek, Olzendepolder en Korringaweg. De Commissie concludeert dat op een aantal punten essentiĆ«le informatie in het opgestelde MER ontbreekt en adviseert deze, voorafgaand aan het besluit, aan te vullen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2012 Kennisgeving MER
13-12-2012 Ter inzage legging MER
05-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat op de volgende onderdelen nog essentiƫle informatie in het MER ontbreekt:

  • De beschrijving van en daarmee het onderscheid tussen de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en het voornemen.
  • De beschrijving van de milieueffecten van een representatieve invulling van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, waaronder de effecten op de natuur, zowel ten aanzien van natuurgebieden als (leefgebieden van) soorten.

Zij heeft geadviseerd, voorafgaand aan het besluit, het MER op deze onderdelen aan te vullen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Reimerswaal

Bevoegd gezag
Gemeente Reimerswaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 12 mrt 2013