2665. Uitbreiding pluimveehouderij T. Engelen te Someren

Voor de uitbreiding van pluimveehouderij T. Engelen naar in totaal 82.000 vleeskuikenouderdieren heeft de gemeente Someren het bestemmingsplan 'Zandstraat 99 Someren' vastgesteld. Voor dit plan is een plan-MER vereist. Bij toetsing van het MER en de aanvulling daarop adviseerde de Commissie ontbrekende informatie aan te vullen voordat er een besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-04-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-04-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-10-2012 Ter inzage legging MER
20-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
07-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie heeft het MER getoetst en de aanvulling daarop. De Commissie vindt dat in de aanvulling aan een deel van de tekortkomingen in het MER tegemoet is gekomen. Er ontbreekt echter nog essentiële informatie over wat hier moet worden verstaan onder de huidige, feitelijke situatie en over de beoordeling van de cumulatieve geurhinder. De Commissie heeft geadviseerd om de ontbrekende informatie aan te vullen voordat het besluit over de bestemmingsplanwijziging wordt genomen.


Toetsing
De Commissie heeft het MER getoetst. Het bevoegd gezag heeft verzocht het advies aan te houden zodat een aanvullling op het MER kan worden gemaakt


Klik hier voor jurisprudentie over dit project.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 03 jul 2013