2054. Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort

Vopak Terminal Europoort B.V. wil haar bestaande tankenpark met een capaciteit van ongeveer 3.300.000 m3 aan de Moezelweg te Rotterdam Europoort uitbreiden met 8 opslagtanks van elk 50.000 m3, voor de opslag van benzine, jetfuel, gasolie en vergelijkbare producten. Ten behoeve van deze uitbreiding worden de Neckarhaven en de 7e Petroleumhaven ook aangepast.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-02-2008 Adviesaanvraag
25-02-2008 Datum kennisgeving
25-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
29-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-02-2009 Kennisgeving MER
26-02-2009 Ter inzage legging MER
18-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie in het MER onder andere inzicht te geven in de mogelijkheden voor de reductie van emissies van vluchtige organische oplosmiddelen naar de lucht door toepassing van combinaties van verschillende typen opslagtanks en emissie beperkende systemen.

Het MER maakt op heldere wijze de gevolgen voor externe veiligheid en emissies naar de lucht, van verschillende technische uitvoeringsvarianten inzichtelijk. Op het gebied van (afval)water is deze inzichtelijkheid echter veel minder aanwezig, en moet de feitelijke informatie worden gezocht in de Wvo vergunningaanvraag. De bijlagen van de vergunningaanvraag in het kader van de Wvo bevatten voldoende milieu-informatie, waardoor toch voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Mijntje Pikaar
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vopak Oil EMEA B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 21 dec 2012