1860. Golfbaan North Lake te Bernisse

De gemeente Bernisse wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de 18-holes golfbaan North Lake. Voor de besluitvorming over de golfbaan is in 2007 een milieueffectrapport (MER)  opgesteld. In 2010 is een nieuw (aanvullend) MER opgesteld. De reden is dat het ontwerp en de verkeersontsluiting van de 18-holes golfbaan ten opzichte van 2007 zijn gewijzigd en dat ondertussen duidelijk geworden is dat de m.e.r.-procedure  aan het bestemmingsplan gekoppeld wordt.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-12-2006 Adviesaanvraag
18-04-2007 Datum kennisgeving
18-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-09-2007 Kennisgeving MER
05-09-2007 Ter inzage legging MER
06-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2007
Toetsing aanvullend MER
08-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-08-2010 Kennisgeving MER
16-08-2010 Ter inzage legging MER
13-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2010

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Een belangrijke onderzoeksvraag voor het MER was de verkeersontsluiting van de golfbaan. Uit het MER blijkt dat de meest gunstige ontsluiting van de golfbaan wordt gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor het naastgelegen bedrijf Farm Frites. Deze weg loopt langs de noordwest zijde van het plangebied, verbetert de verkeersituatie op de Molendijk en de verkeersveiligheid in de naastgelegen woonwijken in Hellevoetsluis. Het MER vermeldt dat realisatie van deze weg onzeker is. Het ontwerp van de golfbaan laat wel ruimte over voor realisatie van de weg in een later stadium.

Toetsing aanvullend MER
Voor de toetsing van het MER uit 2007 verwijst de Commissie naar haar eerdere oordeel. De Commissie is in dit advies alleen ingegaan op het nieuwe MER. Zij adviseerde om bij de vervolgbesluitvorming meer aandacht te besteden aan de tijdelijke milieueffecten van grondtransport (geluid, trillingen, stof) en de mogelijkheden om deze te verminderen (bijvoorbeeld aan de omgeving aangepaste rijroutes en werktijden, wasplaats voor vrachtwagens etc.).

Zij adviseerde daarnaast bij de besluitvorming aan te geven of en zo ja hoe de ruimtereservering voor de hierboven genoemde ontsluitingsweg zeker gesteld zal worden.

Lees verder in het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vof North Lake Golf

Bevoegd gezag
Gemeente Bernisse / GEMEENTE NISSEWAARD

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018