1663. Herontwikkeling Wijnhavenkwartier Den Haag

verschillende toeristische en/of recreatieve voorzieningen als onderdeel van een stadsproject waarmee zowel kantoren, woningbouw, parkeren als verschillende andere voorzieningen worden gerealiseerd.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-10-2005 Datum kennisgeving
19-10-2005 Ter inzage legging van de informatie
14-12-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-07-2006 Kennisgeving MER
13-07-2006 Ter inzage legging MER
28-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

dit project maakt onderdeel uit van het stadsvernieuwingsprogramma van de Haagse binnenstad en in dit plan zitten zowel de gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, als de “Zwarte Madonna”. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ir. Joep Lax
Leo de Leu

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Den Haag

Bevoegd gezag
Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018