1508. Stadion Oostpoort te Haarlem

De gemeente Haarlem wil een stadion ontwikkelen met 8000 zitplaatsen 3500 m2 vloeroppervlak stadiongerelateerde functies e 904 parkeerplaatsen maximaal 35000 m2 commerciĆ«le ruimten.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-2005 Datum kennisgeving
10-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
04-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-04-2007 Kennisgeving MER
19-04-2007 Ter inzage legging MER
26-04-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing a
21-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies voor het MER legt de Commissie de nadruk op motivering van de gekozen locatie, op een heldere presentatie van het voornemen met duidelijk kaartmateriaal, op de verkeerseffecten en op de ecologische effecten aan de oostzijde van het plangebied.

Door de Commissie is tot een aanvulling op het MER geadviseerd. Uit de aanvulling volgt dat het plangebied in de door UNESCO beschermde delen van de Stelling van Amsterdam ligt, dat het oostelijk deel van het plangebied deel uitmaakt van een bodembeschermingsgebied en dat de strandwal niet door het voornemen wordt aangetast. De effectbeoordeling is gedeeltelijk aangepast waardoor de milieueffecten inzichtelijker zijn gemaakt en het meest milieuvriendelijk alternatief is beter uitgewerkt.
De Commissie geeft aanbevelingen voor de besluitvorming met betrekking tot de aspecten geluid, verkeer en ecologie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
dr. ir. Frank van der Hoeven
Theo Knottnerus
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlem

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 20 dec 2007