1470. Cape Holland Willemsoord

De historische Rijkswerf Willemsoord wordt herontwikkeld tot het nautische themapark Cape Holland Willemsoord.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-2004 Datum kennisgeving
30-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
29-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-06-2005 Kennisgeving MER
17-06-2005 Ter inzage legging MER
11-08-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De historische Rijkswerf Willemsoord wordt herontwikkeld tot het nautische themapark Cape Holland Willemsoord

De herontwikkeling is voor een groot deel reeds gerealiseerd. In eerste instantie werd het aantal bezoekers aan Cape Holland Willemsoord geschat op ca. 200.000 per jaar. Toen duidelijk werd dat het aantal bezoekers meer dan 500.000 per jaar zal bedragen, is besloten alsnog m.e.r. te doorlopen.

De belangrijkste onderwerpen voor het MER zijn volgens de Commissie de aantallen en de herkomst van de bezoekers op normale dagen, piekdagen en tijdens evenementen, de verkeersafwikkeling op deze dagen en de milieuaspecten geluid (door verkeer en door de evenementen) en luchtkwaliteit.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Verder heeft zij in haar toetsingsadvies aanbevolen om op korte termijn een meer gedetailleerd onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een ontsluiting via het Nieuwe Diep te realiseren om de milieueffecten door verkeer (luchtkwaliteit en geluid) te verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B

Bevoegd gezag
Den Helder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018