1329. Grootschalige locaties windenergie, provincie Utrecht (BLOW)

Het realiseren van grootschalige locaties voor de opwekking van windenergie in de provincie Utrecht.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-2003 Datum kennisgeving
28-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
01-04-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-01-2004 Kennisgeving MER
20-01-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
26-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
Toetsing c
02-09-2004 Kennisgeving MER
02-09-2004 Ter inzage legging MER
30-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de toegepaste multicriteria-analyse verschillende methodische en inhoudelijke tekortkomingen bevat die belangrijke consequenties kunnen hebben voor de rangschikking van de verschillende locaties. De gepresenteerde relatie van het initiatief met ontwikkelingen aangegeven in het ontwerp-streekplan is naar haar mening onvolledig. In het advies wordt bovenstaande nader toegelicht. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
drs. Rob Lambeck
drs. Rob Mooren
ir. Livina Tummers

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 22 nov 2018