1086. Herstructurering Binnenstad Nieuwegein

Om de binnenstad van Nieuwegein levendiger te ma ken en ook in de toekomst goed te laten functioneren, wil de gemeente het gebruik intensiveren door:    uitbreiding van de kantoren met circa 115.000 m2; vernieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum met circa 20.000 m2 bruto vloeroppervlak voor de detailhandel en 23.000 m2 bruto vloeroppervlak voor grootschalige detailhandel; vernieuwing en uitbreiding van de culturele en horecavoorzieningen; uitbreiding van de woonfunctie met circa 400 tot 500 woningen; toename van het aantal parkeerplaatsen met 3.100.      

Procedure en adviezen

Beoordeling
30-03-2000 Adviesaanvraag
27-04-2000 Advies uitgebracht
Beoordeling a
09-02-2005 Adviesaanvraag
02-05-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Op 29 juni 2000 heeft de gemeenteraad, mede op basis van het advies van de Commissie m.e.r. d.d. 27 april 2000, besloten dat het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet noodzakelijk was. De gemeente wil nu echter opnieuw een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen, omdat de plannen op verschillende punten gewijzigd zijn en omdat er zich sinds het vorige besluit wijzigingen hebben voorgedaan in het milieubeleid en de wetgeving. Dit advies van de Commissie betreft de actualisatie van de m.e.r.-beoordeling. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter de Graaf
ir. Frans de Haas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nieuwegein

Bevoegd gezag
Nieuwegein

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021