1050. Pot- en containerteeltterrein Hazerswoudsche droogmakerij Rijnwoude

Ontwikkeling van een pot- en containerteeltterrein (PCT) ten westen van de kern Boskoop met een bruto-oppervlakte van circa 175 ha.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-08-1999 Datum kennisgeving
02-11-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
02-05-2000 Datum kennisgeving
Toetsing aanvulling op het MER
06-11-2000 Adviesaanvraag
05-03-2001 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies 2001
Toetsing 2e aanvulling op het MER
20-06-2005 Datum kennisgeving
27-06-2005 Adviesaanvraag
25-08-2005 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies 2005
Toetsing 3e aanvulling op het MER
18-02-2010 Adviesaanvraag
18-02-2010 Datum kennisgeving
22-06-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Rijnwoude heeft een aanvulling op het MER (mei 2005) laten maken omdat een aantal belangrijke uitgangspunten waren gewijzigd in het plan vanwege verandering van het Rijksbeleid. De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling tezamen de essentiĆ«le informatie voor besluitvorming bevatten.

De gemeente Rijnwoude  heeft  opnieuw een aanvulling op het MER (november 2009) laten maken vanwege de volgende wijzigingen in het plan:

  • Circa 32 hectare van het plangebied zal worden ontwikkeld tot een 'Agro Business Centre';
  • Nieuwe directe ontsluiting op de N455;
  • Realisatie van meer waterberging.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Meersma projecten BV

Bevoegd gezag
Gemeente Rijnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018