Voorbeelden Omgevingsvisies van gemeenten en provincies

Veel gemeenten en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisie en komen bij de Commissie langs voor advies over het bijbehorende milieueffectrapport. Op onze website staan al die visies, milieueffectrapporten en onze adviezen.

Om enkele te noemen:

Ook de andere omgevingsvisies bekijken?